مرکز ابزار های فنی شرکت مهندسی کامیران :

1- برنامه پشتیبانی فنی از راه دور AnyDesk
http://47251.ir/downloads/AnyDesk.exe

2- برنامه پشتیبانی فنی از راه دور TeamViewer نسخه پرتابل
http://47251.ir/downloads/RemoteHELP.exe

3- برنامه حذف کننده آنتی ویروس های ESET  نگارش 7
http://47251.ir/downloads/ESET_Uninstaller.zip

4- برنامه مدیریت و سرعت دهنده دانلود IDM ( نسخه پرتابل )
http://47251.ir/downloads/IDM.exe

5- ابزارهای حذف آنتی ویروس های مختلف :
http://kb.eset.com/esetkb/index?page=content&id=SOLN146

6- دانلود ابزار پاکسازی ویروس Sirefef
http://download.eset.com/special/ESETSirefefCleaner.exe
http://91.228.166.41/special/ESETSirefefCleaner.exe

7- دانلود ابزار پاکسازی ویروس DorkBot
http://download.eset.com/special/ESETDorkbotCleaner.exe
http://91.228.166.41/special/ESETDorkbotCleaner.exe

8- دانلود برنامه رفع مشکل حذف سرویس BaseFilteringEngine :  ( تصویر وضعیت ویندوز بدون مشکل )
http://kb.eset.com/library/ESET/KB Team Only/Malware/ServicesRepair.exe
http://72.32.126.233/library/ESET/KB Team Only/Malware/ServicesRepair.exe
http://47251.ir/downloads/ServicesRepair.exe

9- ابزار های پاکسازی بد افزار های مختلف:
http://kb.eset.com/esetkb/index?page=content&id=SOLN2372&_ref=SOLN146

10- برنامه حذف کامل آنتی ویروس مکافی
http://47251.ir/downloads/MCPR.exe

11- برنامه پشتیبانی از را ه دور Ammy Admin  رمز فایل فشرده : 12345678
http://47251.ir/downloads/AMMYY_Admin_3.5.zip

http://47251.ir/downloads/AMMYY_Admin_3.9.zip

12- برنامه پاکسازی ویروس Virut
http://47251.ir/downloads/Virut_Remover.exe

http://47251.ir/downloads/virutkiller.exe

13- برنامه پاکسازی ویروس Sality
http://47251.ir/downloads/Sality_Remover.exe

14- برنامه تشخیص و حذف سایر آنتی ویروس ها
http://47251.ir/downloads/Antivirus_Remover.exe

15- دانلود ابزار پاکسازی ویروس Necurs ( یکی از ویروس های عامل Rollback )
http://download.eset.com/special/ESETNecursCleaner.exe

16- برنامه مدیریت و سرعت دهنده دانلود IDM ( نسخه قابل نصب )
http://47251.ir/downloads/IDM6_19.exe

17- برنامه مدیریت دانلود Eagle Downloader ( نسخه پرتابل )
http://47251.ir/downloads/Eagle_DownloadManager.exe

18- برنامه ترمیم رجیستری مربوط به مشکلات نصب فایروال ( ویندوز های Vista/7/8 )
( وقتی
BFE موجود است و آلودگی وجود ندارد اما هنوز خطای های فایروال یا رول بک برقرار است )
http://download.eset.com/special/ESETRepairNdis.exe

19- برنامه پشتیبانی فنی از راه دور TeamViewer برای اندروید
http://47251.ir/downloads/TeamViewer4Android_QS.apk

20- حذف برنامه های غیر قابل Uninstall
http://47251.ir/downloads/finaluninstaller.zip

21- آپدیت جاوا اسکریپت برای کنسول نگارش 6
http://47251.ir/downloads/java/jre-8u40-windows-32bit.exe

http://47251.ir/downloads/java/jre-8u40-windows-64bit.exe

22- دانلود اسکنر KASPERSKY Scanner با جدیدترین آپدیت
http://www.47251.ir/kscanner

23- برنامه بازگرداندن فایل های مخفی و سیستمی
http://47251.ir/downloads/KAMIRAN_RecoverHidden.zip

24- برنامه ارتقای سرویس پک ویندوز XP به نگارش 3
http://47251.ir/downloads/XP_Sp3.exe

25- دانلود اسکنر آنلاین ESET
Old Version:
http://download.eset.com/special/eos/esetsmartinstaller_enu.exe

New Version:
http://download.eset.com/special/eos/esetonlinescanner_enu.exe

Classic Version:
http://47251.ir/downloads/esetonlinescanner_enu.exe

 26- وب سرور NginX
http://47251.ir/downloads/nginx.zip

 27- ابزار ضد باج افزار رایگان کامیران
http://47251.ir/downloads/KRBSetupv1.0.exe

 28- نصب گواهینامه CA ESET
http://47251.ir/downloads/ESET_Certificates.zip

29- برنامه حذف رمز تنظیمات آنتی ویروس های ESET
https://download.eset.com/com/eset/tools/config/unlocker/latest/unlock.exe

30- ابزار ESET Remote Deployment
https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/tools/rd/latest/remote-deployment-tool.zip

31- ابزار Microsoft Port Query
http://download.microsoft.com/download/3/f/4/3f4c6a54-65f0-4164-bdec-a3411ba24d3a/portqryui.exe

32- ابزار Possess Explorer
https://download.sysinternals.com/files/ProcessExplorer.zip

33- ابزار Autoruns
https://download.sysinternals.com/files/Autoruns.zip

34- برنامه حذف کننده آنتی ویروس های ESET  نگارش 8
http://47251.ir/downloads/ESET_Uninstaller
8.zip

35- برنامه اصلاح گر ESET Installation
http://download.eset.com/special/ESETInstallationFixer_32.exe
http://download.eset.com/special/ESETInstallationFixer_64.exe
راهنمای استفاده و سوئیچ های مربوطه:
http://support.eset.com/kb3544/?viewlocale=en_US

36- برنامه پشتیبانی فنی از راه دور AeroAdmin
http://47251.ir/downloads/AeroAdmin.exe

37- برنامه ضد باج افزاری کسپرسکی
http://47251.ir/downloads/kaspersky/kaspersky_anti_ransomware_tool_for_business.msi

38- برنامه پشتیبانی فنی از راه دور ایتالیایی Supremo
http://47251.ir/downloads/Supremo.exe

39- دانلود مرورگر Google Chrome در دوحالت 32 و 64 بیت
http://47251.ir/downloads/ChromeStandaloneSetup32.exe

http://47251.ir/downloads/ChromeStandaloneSetup64.exe

40- برنامه ابزارهای پشتیبانی ESET
http://47251.ir/downloads/ESETtools/ESETSupport.exe

41- برنامه ابزارهای پشتیبانی ESET - آفلاین
http://47251.ir/downloads/ESETtools/ESETSupport_offline.exe

42- برنامه SQL Studio Management 2008
http://47251.ir/downloads/SQLManagementStudio/2008/SQLManagementStudio_x86_ENU.exe
http://47251.ir/downloads/SQLManagementStudio/2008/SQLManagementStudio_x64_ENU.exe

43- برنامه SQL Studio Management 2008R2
http://47251.ir/downloads/SQLManagementStudio/2008
R2/SQLManagementStudio_x86_ENU.exe
http://47251.ir/downloads/SQLManagementStudio/2008
R2/SQLManagementStudio_x64_ENU.exe

44- برنامه SQL Studio Management 2014
http://47251.ir/downloads/SQLManagementStudio/2014/SQLManagementStudio_x86_ENU.exe
http://47251.ir/downloads/SQLManagementStudio/2014/SQLManagementStudio_x64_ENU.exe

45- برنامه پشتیبانی فنی از راه دور TrustViewer
http://47251.ir/downloads/TrustViewer.exe

46- برنامه پشتیبانی فنی از راه دور TrustViewer نسخه کلاینتی
http://47251.ir/downloads/TrustViewerClient.exe

47- برنامه پشتیبانی فنی از راه دور UltraViewer
http://47251.ir/downloads/UltraViewer_setup_6.2_en.exe

48- برنامه پشتیبانی فنی از راه دور TeamViewer نسخه کامل
http://47251.ir/downloads/TeamViewer14.exe

49- سرویس پک 1 ویندوز 7 در دو حالت 64 و 32 بیتی
http://47251.ir/downloads/win7_64Bit_SP1.zip
http://47251.ir/downloads/win7_32Bit_SP1.zip

50- سرویس پک برای ویندوز های 2008 , 2008 R2
http://www.47251.ir/downloads/Sp2forWin2008(32-64).zip
http://www.47251.ir/downloads/SP1ForWin2008R2-64.zip

https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB976932

51- برنامه پشتیبانی فنی از راه دور Alpemix - تکنولوژی ترکیه
http://47251.ir/downloads/Alpemix.exe

52- برنامه حذف کننده آنتی ویروس های ESET  نگارش 9
http://47251.ir/downloads/ESET_Uninstaller9.zip

53- آپدیت های  4474419 و 4490628 ویندوز 7 قدیمی برای نصب آخرین نسخه آنتی ویروس - 32 بیتی
http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2019/09/windows6.1-kb4474419-v3-x86_0f687d50402790f340087c576886501b3223bec6.msu
http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2019/03/windows6.1-kb4490628-x86_3cdb3df55b9cd7ef7fcb24fc4e237ea287ad0992.msu

54- آپدیت های 4474419 و 4490628 ویندوز 7 قدیمی و سرور 2008 R2 برای نصب آخرین نسخه آنتی ویروس - 64 بیتی
http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2019/09/windows6.1-kb4474419-v3-x64_b5614c6cea5cb4e198717789633dca16308ef79c.msu
http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2019/03/windows6.1-kb4490628-x64_d3de52d6987f7c8bdc2c015dca69eac96047c76e.msu

55- آپدیت شماره 2664888 برای ویندوز 2008R2 برای فعال کردن IDS در نسخه های ESET FileSecurity V7
http://47251.ir/downloads/Windows6.1-KB2664888-v2-x64.msu

https://support.microsoft.com/en-ca/help/2664888/computer-stops-responding-when-you-run-an-application-that-uses-the-wi

56- برنامه نصب نرم افزار های تحت شبکه PDQ Deploy
http://47251.ir/downloads/PDQ19.0.40.zip

57- برنامه SQL Studio Management 2018
http://47251.ir/downloads/SQLManagementStudio/2018/SSMS-Setup-ENU.exe

58- کنسول مرکزی ESET Security Management Center نسخه 7.2 نگارش 2020
https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/allinone/v7/latest/x64.zip

59- فایل های ریپازیتوری جهت پکیج سازی سریع ورژن فول برای کنسول 8.0 و آنتی ویروس های 8.0.2028 نگارش 2021  و FS7.3 و ابری
http://repository.47251.ir/RepositoryV8.0.2028_Fs7.3_Full2021-Console8.0.1238.zip

 

*** لینک های مرتبط با ارتقای 2021 ***

60- مجموعه آپدیت های 4474419 و 4490628 ویندوز 7 و 2008R2 قدیمی برای نصب نسخه  2021 آنتی ویروس
http://47251.ir/downloads/Windows7_2008R2_Updates_2020.zip

61- کنسول ESET Protect 8.0  نگارش 2021
https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/allinone/latest/x64.zip

62- فایل های ریپازیتوری جهت پکیج سازی سریع ورژن فول برای کنسول 8.0 و آنتی ویروس های 8.0.2028 نگارش 2021  و FS7.3
http://repository.47251.ir/RepositoryV8.0.2028_Fs7.3_Full2021-Console8.0.1258.zip

63- نرم افزار Java 8
http://47251.ir/downloads/java/jre-8u40-windows-64bit.exe